Ecumenismul – Cancerul lepros

Deoarece în spațiul bisericesc a pătruns această erezie a ecumenismului, dorim să aducem la cunoștință tuturor fiilor Bisericii noastre, gravul pericol al lepădării de credință în care ne aflăm prin acceptarea hotărârilor luate la Sinodul care a avut loc în Creta, în iunie 2016. Ecumenismul religios de astăzi este o mişcare de unire, pentru început,... Citește în continuare →

Reclame
Articol reprezentativ

Despre islam si Mahomed, câinele ticălos

În măsura în care locuieşte în mine buna credintă şi pe cât a lucrat harul Sfântului Duh, eu am dat în vileag şi credinta cea rea a iudeilor şi rătăcirea grecilor şi ereziile latinilor. Dacă voi lăsa fără acuzare credinta cea rea a agarenilor, urâti de Dumnezeu, şi vicleşugul lor cel diavolesc, atunci nimeni nu... Citește în continuare →

Articol reprezentativ

SUPER – MEMORANDUMUL: Noua super-religie masonică mondială şi biserica în perioada 2016-2020

SUPER – MEMORANDUMUL, NOUA SUPER-RELIGIE MASONICĂ MONDIALĂ ŞI BISERICA ÎN PERIOADA 2016 – 2020 Între 25 şi 29 iunie 2014, la Strasbourg a fost semnat un super-memorandum, privitor la Colaborarea politică, administrativă şi religioasă dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, şi Guvernul Greciei, Biserica de la „Istanbul” (Constantinopol), Bisericile Ortodoxe, “biserica” Romano-Catolică, Guvernul Rusiei... Citește în continuare →

Articol reprezentativ

Despre Judecata viitoare (1)

Omilia X din “Talcuiri la Epistola Intai catre Timotei” De pofteşte cineva episcopie, bun lucru doreşte. Se cuvine, dar, ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii, nebeţiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câştig urât, ci blând, paşnic, neiubitor de... Citește în continuare →

Cel ce citeşte scriitorii eretici

La început, chinuitoare este pentru minte calea cea strâmtă a ascultării faţă de Biserică; ea, însă, duce la lărgimea şi libertatea înţelegerii duhovniceşti, înaintea căreia pier toate părutele nepotriviri pe care le află înţelegerea trupească şi sufletească în supunerea fără abatere faţă de Biserică. Să nu-i îngădui minţii a citi despre lucrurile duhovniceşti altceva decât... Citește în continuare →

Cheia Raiului

Nu ştiu în ce măsură putem vorbi de o reţetă în ce priveşte mântuirea, dar sunt convins că fiecare dintre cei ce sunt preocupaţi de această devenire sunt în măsură să ne dea o reţetă proprie. Citind cartea profesoarei Anastasia Popescu „Cum să-i învăţăm pe copii religia“, am rămas plăcut surprins de cele zece principii... Citește în continuare →

Când spunem adevărul altor persoane care- s depărtate de adevăr, clândeţea e unul din lucrurile pe care trebuie să le întrebuinţăm

Datoria noastră, a tuturor celor care cunoaştem Adevărul este să-l arătăm lumii. Să arăţi oamenilor adevărul, dar cu blândeţe, ca şi cum i-ai sfătui, nu ca şi cum le ai ordona, că atunci lumea de astăzi nu te ascultă. Dacă vorbeşti ca şi cum ai ordona, nu te ascultă nimeni, fiindcă toată omenirea s-a afundat... Citește în continuare →

Intrebuințăm toate simțurile noastre într-un chip pătimaș

Cât de mult ne împărtășim prin simțurile trupești de lucrurile văzute! Cu vederea, de pildă, îi fixăm pe trecători, fețele, mersul, costumele lor și, deseori, ne lăsăm atrași în chip păcătos; îndeobște, întrebuințăm toate simțurile noastre într-un chip pătimaș, prin toate simțurile se străduiește vrăjmașul să depărteze de Dumnezeu inimile noastre. Vai nouă! Este nevoie de luptă... Citește în continuare →

Candela inimii aprinsă, să ţii

"De ce îngăduie Dumnezeu să vină asupra Dreptei Credinţe atîtea urgii şi necazuri, pe cînd pe eretici şi păgîni îi lasă pururea să se bucure de tihnă şi de pace? De ce?, întreabă şi Sfîntul Ioan Gură de Aur, şi tot el răspunde îndată: „Aşa ca să vezi slăbiciunea păgîneştii şi ereticeştii credinţe, care se... Citește în continuare →

Creează un site web sau un blog la WordPress.com

SUS ↑