„Ascultarea fără povățuitor” și nevoia de povățuire, pagubele îndrumătorilor falși

theodosie.ro: Ascultarea este o virtute de căpătâi în Ortodoxie. Îndeosebi în Pateric sunt relatate cazuri uimitoare de ascultători care au săvârșit minuni la porunca starețului lor. Unii au prins animale sălbatice, alții au sădit varză cu rădăcinile în sus și s-a prins, alții au trecut prin foc, alții au scos demoni și, în general, cei... Citește în continuare →

Neînțeleasa liniște

Ostenelile par la început pricinuitoare de durere. Dar dacă începătorii stăruiesc în virtute și se întind spre treapta de mijloc, ostenelile li se descoperă ca pricinuitoare de o anumită plăcere și de o liniște neînțeleasă. Iar când cugetul muritor al trupului e înghițit de viața nemuritoare, care izvorăște din sălășluirea Duhului în cei ce s-au... Citește în continuare →

Când te rogi, nu face pe deșteptul

Una este înfățișarea celor ce se roagă, dar în același timp, felurită și deosebită. Unii se înfățișează ca unui Prieten și Stăpân, aducându-I lauda și cererea pentru alții, și nu pentru ei. Alții vin să ceară bogăție și slavă și îndrăzneală mai multă; alții, să se roage să fie izbăviți de dușmanii lor. Unii cer... Citește în continuare →

Am devenit şi noi „dumnezei după har”, prin Înălţarea lui Hristos la Ceruri

Prin Înălţarea lui Hristos la Ceruri, firea omenească s-a sălăşluit permanent în sânul Sfintei Treimi. În Persoana lui Hristos, firea omenească „în întrepătrundere cu cea dumnezeiască, va triumfa veşnic, ontologic, un dar negrăit”. Astfel am devenit şi în fapt „dumnezei după har”. Aici însă, trebuie să luăm aminte să nu creadă cineva că Hristos, înălţându-se... Citește în continuare →

Un monah grec aghiorit – microbiolog ca pregătire intelectuală – a scris un articol foarte bun despre vaccinul împotriva coronavirus-ului și a demitizat concepția despre un asemenea vaccin

Vaccinul împotriva coronavirus-ului și demitizarea lui studiu alcătuit de monahul athonit Pavel, biolog, doctor în biologie genetică și moleculară Cu durere și cu stupefacție urmărim cum se desfășoară un fapt inedit în istoria universală. În numele iubirii pentru cei vârstnici și vulnerabili se plănuiește vaccinarea tuturor oamenilor din lume, pentru ca să dispară de pe... Citește în continuare →

Sfântul Ioan Gură de Aur – Nelegiuiţii…, ca şi pulberea pe care vântul o împrăştie de la faţa pământului. Dreptul oricâte răni ar fi primit, nu suferă nici un rău, ci slăbeşte puterea celor ce uneltesc împotrivă-i. Sfinţii, când sunt încătuşaţi, atunci se fac şi mai puternici.

Așa e păcatul; iese la iveală fără să-l dea nimeni de gol, osândeşte fără să te învinovăţească nimeni, face pe păcătos temător şi sfios, precum dreptatea îl face dimpotrivă. Auzi cum a însemnat scriptura şi teama acestuia şi curajul la vorbă al aceluia (Prov. 28, 1): „Nelegiuitul fuge fără să-l urmărească nimeni”. Cum fuge fără... Citește în continuare →

Pocăința, memoria, cum împrospătează

În starea de pocăință prelungită a sufletului se ivește în minte amintirea celor mai subțiri păcate și a gândurilor de păcate, la care altădată nu ne-am gândit. Pânza ce se așează peste conștiința noastră sumară de fiecare zi și peste trecutul nostru adunat în noi și ținut într-o stare de inconștiență, devine tot mai transparentă... Citește în continuare →

La mama noastră, Biserica, să alergăm

Biserica este mama creştinilor pentru că i-a născut a doua oară din apă şi din Duh, i-a hrănit şi-i hrăneşte cu Cuvântul lui Dumnezeu, care-i pâinea îngerilor şi a sufletelor creştineşti, curăţă de păcate prin Taina Pocăinţei adevărate, însoţită de Sfânta Spovedanie, canonisire sau facerea roadelor vrednice de pocăinţă şi împărtăşirea, cu bună pregătire, cu... Citește în continuare →

BOG: Rugăciunea comună a ortodocșilor cu heterodocșii este un păcat grav

spzh.news: Mitropolia Pireului consideră că Dumnezeu nu aude rugăciunile comune ale ortodocșilor cu heterodocșii, deoarece asemenea rugăciuni sunt o batjocură a Duhului Sfânt. La 20 mai 2020 Departamentul pentru erezii și religii al Mitropoliei Pireului a Bisericii Ortodoxe a Greciei a publicat o declarație în care se afirmă că participarea creștinilor ortodocși la rugăciuni comune... Citește în continuare →

Papa, LGBT și musulmanii: de la credința în Hristos – la „religia iubirii”

spzh.news: Ajutorul BRC acordat prostituaților și flirtul LGBT, apelurile ierarhilor Fanarului de a se uni în jurul Ramadanului: sunt manifestări ale iubirii creștine sau altceva? Recent au apărut niște semnale foarte elocvente care ne vorbesc despre faptul că o parte din conducătorii Bisericii degenerează creștinismul într-un fel de "religie a iubirii" amorfă pentru toți și... Citește în continuare →

Dumnezeu e sufletul virtuților noastre

Înrădăcinarea virtuților în suflet nu se poate înfăptui prin eforturile proprii, ci numai prin har, care e lucrarea puternică a lui Dumnezeu devenită lucrarea noastră. Virtuțile, ca deschideri și relații statornice ale sufletului cu Dumnezeu, nu pot prinde putere în noi dacă nu stă Dumnezeu însuși deschis față de noi sau în comunicare de iubire... Citește în continuare →

Naște lenea și prostia „multa vorbire”

Cugetarea la judecata lui Dumnezeu naște în suflet frica de ea, iar călcarea în picioare a conștiinței alungă virtuțile din inimă. Frica de Dumnezeu alungă nepăsarea (lenevia), iar lipsa fricii o întărește. Păzirea gurii trezește înțelegerea lui Dumnezeu, când gura tace întru cunoaștere. Iar „multa vorbire” naște lenea și prostia. A renunța la voia ta... Citește în continuare →

O suspinare poate fi o rugăciune

— Ce fapte bune se cuvine să facă un călugăr ca să dobândească din belşug nădejdea mântuirii? — „Să ştii să aduci pe Duhul Sfânt în tine”, spune sfântul Serafim de Sarov. Nu atât faptele noastre bune ne pot mântui sufletele, cât harul şi mila lui Dumnezeu care ni se dau de sus pentru curăţirea... Citește în continuare →

Din prea multă grijă pandemică, statul devine teolog

theodosie.ro: In data de 22 mai, au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de reguli privind desfășurarea activităților religioase, dispuse prin Ordinul a două Ministere, al Sănătății și al Afacerilor Interne. Starea de alertă din cauza pandemiei de coronavirus dă prilej nejustificat Guvernului să intervină în viața religioasă a populației, dar și nouă să... Citește în continuare →

Arhiepiscopia Atenei cheamă la prăznuirea Învierii de odovania Praznicului (26 mai)

theodosie.ro: În contextul în care IPS Teodosie al Tomisului oferă credincioșilor posibilitatea de a participa la slujba Învierii săvârșită de odovania acestui Praznic (26 mai) pentru că nu au avut posibilitatea de a participa chiar în ziua de Paști la slujbe, iată că și Biserica Greacă face același lucru. Chiar Arhiepiscopul Ieronim va oficia slujba... Citește în continuare →

De nebunia aceasta a căpeteniilor poporului, s-a îmbolnăvit şi tot poporul şi a slăbit precum inima unui trup pe moarte… Vedenia lui Isaia, fiul lui Amos, prorocul cel nemincinos

”Tot capul vă este numai răni şi toată inima slăbănogită” (Isaia l:5) Fraţilor! Domnul, numai Domnul Savaot este Izvorul sănătăţii omului! Mergeţi şi urcaţi la înălţimile lui Dumnezeu, o, voi cei cu capetele rănite din pricina lucrului celui mult şi nefolositor, şi încă şi mai mult din pricina grijilor pierzătoare de suflet! Şi îndestulaţi-vă acolo,... Citește în continuare →

Creează un site web sau un blog la WordPress.com

SUS ↑